Vi vil til enhver tid anvise en eller flere relevante referencer, alt afhængig af det ønskede produkts karakter.

For at genere vore kunder mindst muligt, vil kontakten blive etableret gennem GK-consult, hvorefter det er op til parterne, hvorvidt der ønskes demonstration, møde el.lign. Selvfølgelig vil vi gerne medvirke, hvis dette ønskes.

Reference kan anvises ved henvendelse til:

Gunnar Kristensen
GK-consult
Løvsvinget 21
8653 Them
Telefon: 86 84 99 33
E-mail.: gk@gk-consult.dk
GK-consult        Løvsvinget 21       8653 Them       TLF. 86 84 99 33        FAX. 86 84 99 43